4 ORANGES – Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm – Việt Nam

Tổng Quan

  • Công ty 4 Oranges Co., Ltd là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn ASIA LEADER INTERNATIONAL INVESTMENT.
  • Năm 2017, JANETO vinh dự trở thành đối tác phát triển giải pháp số cho công ty 4 Oranges. JANETO đã số hóa và cung cấp giải pháp cho hệ thống quản lý thông tin cùng hơn 18 ứng dụng di động cho các nhãn hàng sơn nổi tiếng như: MyKolor, SPEC, EXPO, OEXPO, SONBOSS, BB BLON,…
  • Ngoài ra, JANETO và 4 Oranges còn hợp tác chặt chẽ để phát triển thêm các ứng dụng trong việc quản lý công việc, quản lý nhân sự, các website thương hiệu,… để 4 Oranges không chỉ là công ty sơn mà trở thành công ty công nghệ, tiện ích và hiện đại.
Công Nghệ: Angular, Node, MongoDB, Android, iOS, Hybrid App

Bài viết liên quan