conversis – Giải pháp Hosting – Đức

Conversis là công ty chuyên cung cấp hosting cho những giải pháp lưu trữ phức tạp và đòi hỏi tính đáp ứng cao cho các lĩnh vực phức tạp, như: game, portal, ứng dụng web trực tuyến hay mạng xã hội. Với trên 10 năm kinh nghiệm thì Conversis mong muốn số hóa quá trình quản lý hosting và cloud diễn ra nhanh chóng, tiện lợi và ít sử dụng đến các dòng lệnh command lines. Và hơn thế nữa, giải pháp phải thõa mãn người sử dụng bằng cách biểu thị bằng 3D các assets như: dedicated servers, cloud, rackspace, hard disks, ram…

Với sự phối hợp giữa chuyên gia của 2 bên, JANETO đã góp phần thực hiện sản phẩm thành công ngoài mong đợi. Bây giờ, các khách hàng của conversis có thể quản lý hosting mình theo thời gian thực (real-times) và có các tính năng cao cấp:

  • Tự động tăng thêm RAM, Hard disks hay servers nếu số người sử dụng tăng lên.
  • Quản lý các tài nguyên lãng phí và cấp phát….
  • …..

Những việc này đã được số hóa thành công và khách hàng chỉ cần “kéo-thả” hoặc cấu hình bằng giao diện. Đây là một bước tiến và là sản phẩm có ý tưởng đột phá trong lĩnh vực hosting.


Bài viết liên quan