PIVOT – Thuê Nhân Lực CNTT – Nhật Bản

PIVOT đang cần đến những giải pháp cho công nghệ mới (cut-edge technologies), ổn định (stable/sustainable) và JANETO đã trở thành đối tác với PIVOT vào năm 2017 sau khi Ban Giám Đốc 2 bên gặp gỡ tại Việt Nam.

PIVOT được thành lập vào năm 2000 (có hơn 18 năm hoạt động) và chuyên cung cấp các giải pháp số (digital solutions) cho các công ty tại Nhật Bản. Với kinh nghiệm, sự sáng tạo và tính cầu kỳ của các đối tác Nhật Bản, JANETO và PIVOT luôn hoàn thiện sản phẩm vượt trên mong đợi. Điều này là được xác định là uy tín và kim chỉ nam cho sự hợp tác thành công từ 2 phía.

Hiện nay, chúng tôi vẫn hợp tác tốt và phát triển cùng nhau. Ngoài ra, chúng tôi luôn cố gắng học hỏi và trao đổi văn hóa qua mỗi dự án. Chúng tôi mong muốn sẽ mang lại những giải pháp tối ưu và hiện đại cho các khách hàng không chỉ tại Nhật Bản mà trên toàn thế giới.


Bài viết liên quan