Triển khai sản phẩm cùng với đối tác ở Anh

Bằng kinh nghiệm của công ty chúng tôi trong việc triển khai sản phẩm ra thị trường, có nhiều trường hợp hiếm gặp vẫn có thể xảy ra khi thực sự đưa phần mềm vào sử dụng thực. Nên chúng tôi đã có mặt ở Anh và phối hợp với đối tác của mình tại đó để có thể xử lý những vấn đề kỹ thuật một cách nhanh nhất. Trong lần triển khai này, sản phẩm đã được vận hàng thực tế một cách suôn sẻ.

https://www.ecr.co.uk/new-blog-vietnamese-visit/


Bài viết liên quan